ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูล   ด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562         เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม

 

ข้ามไปยังทูลบาร์