ประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องดาวดึงส์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบุญส่ง   ล้อประกานต์สิทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานและมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 349 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์