ประชุมเตรียมพร้อมในพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง มีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมฯ

    เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเตรียมพร้อมในพิธี    จัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี      เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง มีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ  นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่    ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ได้สำรวจต้นแม่น้ำสามประสบ บริเวณโบสถ์จมน้ำ วัดวังก์วิเวการาม (วัดเดิม) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับพระราชพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร    ซึ่งแม่น้ำสามประสบนี้ เป็นบริเวณที่ลำน้ำสามสาย อันได้แก่ ห้วยซองกาเลีย ห้วยบิคลี่ และห้วย    รันตี ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 432 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์