ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการตรวจ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี           นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ     “การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการตรวจ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

 270 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์