ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการตรวจ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

 285 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์