ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  รศ.ดร.พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ  หัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ          เพื่อพัฒนากรอบทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียน โดยมีนายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน

 572 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์