ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำร่าง (ร่าง) รูปแบบ/แนวทาง การช่วยเหลือเด็กด้อยโอภาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นจังหวัดกาญจนบุรี เข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการ Focus Group

 325 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์