ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  18  สิงหาคม  2565  นายโอภาส ต้นทอง  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้  นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา  ณ ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

 10,415 total views,  3 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์