ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคีเพื่อการศึกษาไทย โดยมี นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุม ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 41 โรงเรียน แบ่งเป็นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 9 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 7 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 6 โรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 โรงเรียน และเทศบาลกาญจนบุรี จำนวน 1 โรงเรียน

 464 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์