ประชุมประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) เชิงปฏิบัติการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบบูรณาการข้อมูลการศึกษาเอกชน PEDC และ PSDS.โรงเรียนเอกชน นอกระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์