ประชุมปฏิบัติการ การนำผลการสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

       นางเมตตา สุกใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางอาภา เวชสุนทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การนำผลการสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 427 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์