ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562

นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562            ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีผู้เกี่ยวข้อง     เข้าร่วมประชุม

 

 

 400 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์