ประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือก   ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมแควน้อย ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 14,163 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์