ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 2/2562

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายอุดม เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในการประชุม และ นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี         เป็นเลขานุการในการประชุมดังกล่าว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน     มีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิ เช่น การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การกำหนดตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 436 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์