ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ     กรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

 

 319 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์