ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี/ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563                  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1     โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เลขานุการคณะอนุกรรมการ และมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 341 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์