ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา…

         ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการในการประชุมมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 293 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์