ประชุมคณะทำงาน ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 12/2564

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานศึกษากาญจนบุรี  นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะทำงานร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุและแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท  ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 12/2564  ได้กล่าวเปิดการประชุมและมีภารกิจ  และขอให้ที่ประชุมเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่ประธานการประชุมแทนชั่วคราว และที่ประชุมมีมติเลือก นายอรัญ  เทือกขันตี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

 2,590 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์