ประชุมวางแผนการดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

            วันที่  2  มิถุนายน  2563  เวลา 09.30 น.  นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี นางสาวปิยนาถ สืบเนียม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดกาญจนบุรี  ในการวางแผนการดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ภายในจังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 รางวัล ดังนี้

  1. การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564
  2. การคัดเลือกรางวัลคนดีศรีเมืองกาญจน์ ประจำปี 2563
  3. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
  4. การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563
  5. การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563
  6. การสรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563
  7. การคัดเลือกครูภาษาฝรั้่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2563

 476 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์