ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลประกอบการย้ายครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลประกอบการย้ายครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน และมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาอีกสี่เขต เข้าร่วมประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์