ประชุมคณะกรรมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา) ครั้งที่ 4/2563             ณ ห้องประชุมอาเซียน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี มี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการในการประชุม โดยมีนายศุภชัย มากสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน           ในการประชุม เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองวาระการประชุมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

 

 

 706 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์