ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานดำเนินงาน ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ และขอขอบคุณ นายนิทัศน์ เชียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่  พร้อมทั้งบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวก ในการดำเนินการสอบในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์