ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 คน โดยมี นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน และมีนายบำรุง ข่ายคำ ผู้ทรงคุณวุฒิใน อกศจ.กาญจนบุรี นายสุรชัย สุขเข ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา นางสาววิไล กวางคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร                      และนางสาวสุภาพ จัดละ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมินฯ ในครั้งนี้

 1,429 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์