ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2562

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี /ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2562 มี นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการในการประชุม และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

 281 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์