ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.)  ครั้งที่ 7/2562

      เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4         ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.)  ครั้งที่ 7/2562 มีวาระการประชุม  อาทิเช่น เรื่องบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ,การขึ้นบันชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และการเสนอโครงการวิจัย เป็นต้น       โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

 

 

 

 

 329 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์