ประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี(กศจ.) ครั้งที่ 3/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี(กศจ.) ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี     มีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุม     และนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการ ในการประชุมดังกล่าว         มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน วาระการประชุมที่สำคัญอาทิเช่น การประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) การส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูฯ (กรณีพิเศษ) การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ   และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (โครงการกองทุนการศึกษา) ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์