ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินประวัติและผลงานผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินประวัติและผลงานผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

 

 276 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์