ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือก อส.ศธ.จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 50 คน จากผู้สมัคร จำนวน 915 ราย (กลุ่มช่วยเหลืองานด้านการศึกษา จำนวน 238 ราย)

ข้ามไปยังทูลบาร์