ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 390 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์