ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์กิจกรรม “เช็คอิน  คนดีบอกสังคม”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์กิจกรรม เช็คอิน  คนดีบอกสังคม” ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท      ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/ 2563 ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกผู้เรียนที่เป็นคนดีของสังคม     4 ด้าน (ไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน) ได้แก่ 1. ด้านการมีทัศนะคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง        2.ด้านการมีพื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรรม 3.ด้านการมีงานทำมีอาชีพ 4.ด้านการเป็นพลเมืองดี โดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 610 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์