ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 7  พฤษภาคม  2562  เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

 324 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์