ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562

             นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียน   ในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี     นายไพรัช กรบงกชมาศ อาสาสมัครส่วนกลาง โครงการกองทุนการศึกษา นายนันทพล พงษ์สรอย อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โครงการ   กองทุนการศึกษา ดร.วรวุฒิ แสงฟือง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และศึกษานิเทศก์ จากเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 422 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์