ประชุมการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง และการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดประชุมการให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการของกรมบัญชีกลาง และการควบคุมภายใน โดยมีหน่วยงานในสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงาน.กศน.จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.       ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 

 

 

 330 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์