ประชุมการประเมินระยะเวลาการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด การเรียนรู้ในสภาพจริง หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ในสภาพจริงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมการประเมินระยะเวลาการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด การเรียนรู้ในสภาพจริง หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ในสภาพจริงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย      นายสังวาล ศรีโคตร ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร, นางสาวพิยะดา    ม่วงอิ่ม ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี, นางปัถมา ดวงแก้ว ตำแหน่ง    รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และนายดำเกิง วรเถกิงกุล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์