ประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ครั้งที่ 2/2562

จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุม นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

 

 

 572 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์