ประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 2ุ6 ตุลาคม 2561  เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 17 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน350 คน  ประเด็นสำคัญเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีจุดเน้นยุทธศาสตร์ชาติกับความเชื่อมโยงแผนพัฒนาภาคสู่แผนปฏิบัติราชการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อน 1) การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) และแนวคิดโครงการ 2)การส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และ  3) การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและการพัฒนาประเทศในบริบทและมิติต่างๆ ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี 2580 คือ “ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานศึกษาธิการภาค  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สำนักงาน กศน. และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ในภาคกลาง  โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ประสานการจัดประชุมในครั้งนี้ มีนางนิติยา​  หลานไทย​ ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย​และยุทธศาสตร์​ สำนักงานปลัดกระทรวง​ศึกษา​ธิการ กล่าวรายงาน​  

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และดอกไม้

ในภาพอาจจะมี 10 คน, รวมถึง นายอนันต์ กัลปะ, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง เสนาะ แก้วเรือง, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง เสนาะ แก้วเรือง, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

 

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง นายอนันต์ กัลปะ และ พนอ สรรสม, ผู้คนกำลังนั่ง

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

 

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

 

 

 

 307 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์