ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดร่วมพิธีเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

ข้ามไปยังทูลบาร์