ประกาศ กศจ.กาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี

 

ประกาศ กศจ.จังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ใน
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี

***สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่***

  1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     —–>> คลิกที่นี่
  2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  —–>> คลิกที่นี่
ข้ามไปยังทูลบาร์