ประกาศ กศจ.กาญจนบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของบัญชี อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศขึ้นบัญชี (นักจัดการงานทั่วไป)

ข้ามไปยังทูลบาร์