ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาอนุกรรมการ (สัดส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด) ในอกศจ.กาญจนบุรี คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาอนุกรรมการ (สัดส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด) ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565  >>  คลิก

 

 553 total views,  6 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์