ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน ภาค ก และภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  ลงวันที่  6  สิงหาคม  2563  จำนวน 17 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  รวมทั้งสิ้น 3,752 คน โดยกำหนดวัน เวลาในการสอบข้อเขียน ภาค ก ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 และภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ และ โรงเรียนวิสุทธรังษี 

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิในการสอบ พร้อมแจ้งรายละเอียดของสนามสอบ พร้อมข้อแนะนำ และการอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม  2563  และสอบ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563  รับทราบและดำเนินการต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563  —–>>  คลิกที่นี่

 • รายชื่อผุู้มีสิทธิสอบ สนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 1. กลุ่มวิชาปฐมวัย /การศึกษาปฐมวัย /อนุบาลศึกษา  —–>>  คลิกที่นี่
 2. กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    —–>> คลิกที่นี่
 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    —–>> คลิกที่นี่
 4. กลุ่มวิชาภาษาไทย    —–>> คลิกที่นี่
 5. กลุ่มวิชาคหกรรม / คหกรรมศาสตร์    —–>> คลิกที่นี่
 6. กลุ่มวิชาฟิสิกส์    —–>> คลิกที่นี่
 7. กลุ่มวิชาเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์    —–>> คลิกที่นี่
 8. กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา    —–>> คลิกที่นี่
 9. กลุ่มวิชาดนตรีสากล    —–>> คลิกที่นี่
 10. กลุ่มวิชาศิลปะ/ศิลปศึกษา    —–>> คลิกที่นี่
 • รายชื่อผุู้มีสิทธิสอบ สนามสอบโรงเรียนวิสุทธรังษี
 1. กลุ่มวิชาพลศึกษา    —–>> คลิกที่นี่
 2. กลุ่มวิชาประถมศึกษา    —–>> คลิกที่นี่
 3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    —–>> คลิกที่นี่
 4. กลุ่มวิชาภาษาจีน    —–>> คลิกที่นี่
 5. กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น    —–>> คลิกที่นี่
 6. กลุ่มวิชาชีววิทยา    —–>> คลิกที่นี่
 7. กลุ่มวิชาพม่า  —–>> คลิกที่นี่

 

 • ตัวอย่างการแต่งกาย   >>สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษแต่งกายด้วยเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาว กางเกงวอร์มขายาวสีดำ  สีเทาหรือสีกรมท่า และสวมร้องเท้าผ้าใบ ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบจัดหาหน้ากากอนามัย มาด้วยตนเอง  
 • ตัวอย่างเอกสารแสดงตนเองของผู้เข้าสอบ >> การเรียกผู้เข้าสอบสแกนร่างกาย เวลา 08.00 น.  ให้ผู้สอบแสดงใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ต และบัตรประจำตัวประชาชนก่อนเข้าห้องสอบ  ถ้าผุู้สอบไม่มีเอกสารสองอย่างแสดงคุ่กัน ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 • ตัวอย่างสิ่งที่ห้ามเข้าห้องสอบ  >> ห้ามเครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปากกาโลหะ /กล่องใส่ดินสอ /กล่องแว่นตา /กระเป๋าถือ /กระเป๋าสตางค์ /กุญแจรถ /เครื่องประดับ หรือของมีค่าทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด  หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที กรรมการกำกับห้องสอบจะไม่รับฝากสิ่งของดังกล่าว และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตัวอย่างสิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ  >> บสมัครสอบ + บัตรประจำตัวประชาชน /ปากกาสีน้ำเงิน /ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2 B หรือมากกว่า /ยางลบดินสอ
 • ทั้งนี้ จะให้ผู้เข้าสอบถอดรองเท้า ถุงเท้า ไว้ใต้อาคารสอบ (บริเวณจุดสแกนร่างกาย) และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สินใดๆ ของผู้เข้าสอบ
 • ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ  —–>>  คลิกที่นี่

 

@ บทประชาสัมพันธ์  @

1. บทประชาสัมพันธ์สนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

2.บทประชาสัมพันธ์สนามสอบโรงเรียนวิสุทธรังษี

 

**รายละเอียดสนามสอบ  ดูรายละเอียดได้ที่นี่*

    @ สนามสอบ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

 • 3.แผนผังสนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  >>  ไม่อนุญาตให้ผู้สอบแข่งขัน นำยานพานหะทุกชนิด เข้าภายในสนามสอบโดยเด็ดขาด   
 • สนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ให้จอดรถในลาดจอดรถของศาลา 60 พรรษากาญจนบุรี  /เทศบาลเมืองกาญจนบุรี /ศาลหลักเมือง /สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี /โรงเรียนเทศบาล 5
 • ห้องคณะกรรมการกลาง คือ หอประชุมฉลองศิริราชสมบัติ 60 พรรษา  (จุดสีแดง ตามแผนผังฯ)
 • ห้องรับฝากของ คือ ห้องใต้อาคาร 1 (จุดสีเขียว  ตามแผนผังฯ)
 • **ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563  บริเวณถนนหลักเมือง หน้าโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จะมีการตั้งร้านขายของถนนคนเดินบริเวณถนนศาลหลักเมืองตลอดแนว ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อความสะดวก โปรดหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณดังกล่าว (ขออภัยในความไม่สะดวก)

@ สนามสอบ โรงเรียนวิสุทธรังษี

1.ผังการจัดห้องสอบ สนามสอบโรงเรียนวิสุทธรังษี

2.แผนที่การเดินทางของโรงเรียนวิสุทธรังษี

3.แผนผังสนามสอบโรงเรียนวิสุทธรังษี  >>  อนุญาตให้ผู้สอบแข่งขัน นำยานพานหะจอดในบริเวณลานอเนกประสงค์  หากที่จอดรถเต็ม ให้นำพานหะไปจอดที่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี /วัดบ้านทอง (ท่าล้อ) 

 • ห้องคณะกรรมการกลาง คือ อาคารหอประชุมพระราชวิสุทธิเมธี (อาคาร 101) (จุดสีแดง ตามแผนผังฯ)
 • ห้องรับฝากของ คือ ทูบีนับเบอร์ อาาคาร 2 (จุดสีเขียว  ตามแผนผังฯ)

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์