ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ——->> ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ——->> ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ——->> ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ไม่มีผู้สมัคร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  ของกรมธนารักษ์  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ——->> นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ของกรมการขนส่งทางบก  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ——->> นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   ไม่มีผู้สมัคร

 

 512 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์