ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชี กศจ.กาญจนบุรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  —>>  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  —>>  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  —>>  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  —>>  ตำแหน่ง นิติกร

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  —>>  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  —>>  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  —>>  ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ไม่มีผู้สมัคร

 582 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์