ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ฯ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2563  มีมติให้ดำเนินการประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38  ค. (2) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน 1 อัตรา

จึงให้ผู้สนใจส่งแบบคำขอตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2564  (ในวันเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. –  16.30 น.

**ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่**

  1. ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ฯ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   ——–>> คลิกที่นี่
  2. องค์ประกอบการประเมินและตัวชี่วัดในการเปลี่ยนตำแหน่งฯ ——–>> คลิกที่นี่
  3. แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่งฯ ——–>> คลิกที่นี่
ข้ามไปยังทูลบาร์