ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565  >>  คลิกที่นี่

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565  ไปยัง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 – เขต 4 และสพม.กาญจนบุรี >>  คลิกที่นี่

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยสอบ กศจ.กาญจนบุรี  >>  คลิกที่นี่

แบบเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  >>  คลิกที่นี่

 

ข้ามไปยังทูลบาร์