ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 สังกัด สพฐ.

ศจ.กาญจนบุรี ในคราวการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีมติให้ดำเนินการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เขต 3 และเขต 4  จำนวน 4 อัตรา

** ทั้งนี้  ผุู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้แห่งเดียวเท่านั้น หากปรากฎว่าผู้สมัครเข้ารับการสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที **

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี https://www.kanpeo.go.th โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน เอกสารประกอบได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

** ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ **

  1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ——->>คลิกที่นี่
  2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ฯ (เอกสารหมายเลข 4) —>> คลิกที่นี่
  3. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก  —— >> คลิกที่นี่

 8,220 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์