ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

กศจ.กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  มีมติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จำนวน 16 กลุ่มวิชาเอก  จำนวน 58  อัตรา

           สมัครได้ที่ เรือนกาญนิกา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 16-22  มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์

 สามารถดาวโหลด รายละเอียด ได้ที่นี่ >>

 1. ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ              <<View >>
 2. กำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ          << View >>
 3. บัญชีตำแหน่งว่างที่ใช้ในการรับสม้ัคร              << View >>
 4. บัญชีรายละเอียดคุณาวุฒิกลุ่มวิชา หรือทาง      << View  >>   
 5. หลักสูตรแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก<View >>
 6. ตารางสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ           <View >>    
 7. องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนน     <<  View >>
 8. แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงานการสอน         <View >>
 9. หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา        <View >>
 10. แบบรายงานประวัติและผลงานตามองค์ประกอบ  <View >>
 11. ข้อ 9 การประเมิน (ลับ)                                 <View >>
 12. ขั้นตอนการรับสมัคร กรณีพิเศษ                       <View  >>
 13. QR Code กลุ่มไลน์ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ศธจ.กาญจนบุรี  <View  >>

 

ข้ามไปยังทูลบาร์