ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 38 ค (2) จากบัญชี สพฐ. และบัญชีกรมการขนส่งทางบก จำนวน 26 อัตรา

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  การคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกรมการขนส่งทางบก ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

 

**บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกตัวจากบัญชี สพฐ.  จำนวน  22 อัตรา ดังนี้

คลิกที่นี่  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา

คลิกที่นี่  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์         จำนวน  1  อัตรา

คลิกที่นี่  3. นักทรัพยากรบุคคล               จำนวน  6  อัตรา

คลิกที่นี่  4. นิติกร                               จำนวน  2  อัตรา

คลิกที่นี่  5. นักวิชาการศึกษา                  จำนวน  2  อัตรา

คลิกที่นี่  6.  เจ้าพนักงานธุรการ               จำนวน 10 อัตรา

 

**บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเรียกตัวจากบัญชี กรมขนส่งทางบก จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

คลิกที่นี่  1. นักประชาสัมพันธ์                         จำนวน  3   อัตรา

คลิกที่นี่  2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน             จำนวน  1   อัตรา

 

วิธีการยื่นใบสมัคร  

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 –  5 กรกฎาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด
  2. สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ผู้สมัครต้องดำเนินการกรอกข้อความในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่าย 1 x 1.5 นิ้ว (เป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในใบสมัคร หลังจากนั้นให้สแกนใบสมัคร และเอกสารหลักฐานต่างๆ ส่งไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   e – mail : nuntaya_t29@hotmail.com ทั้งนี้ กรณีส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครดังกล่าวทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 8/6 หมู่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

 

หนังสือเรียกตัว

  1. หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี สพฐ.————–>> คลิกที่นี่
  2. หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีกรมขนส่งทางบก—>>คลิกที่นี่

**  ทั้งนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ส่งหนังสือเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เรียบร้อยแล้ว

 

ดาวโหลดใบสมัคร   ไฟล์ Word  คลิกที่นี่

ไฟล์ PDF   คลิกที่นี่

**สรุปจำนวนผู้สมัคร

วันที่ 3  ก.ค. 62   จำนวน  10  ราย    คลิกที่นี่

วันที่ 4  ก.ค. 62   จำนวน  5  ราย      คลิกที่นี่

วันที่ 5  ก.ค. 62   ไม่มีผู้สมัคร           คลิกที่นี่

 

 

 1,399 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์