ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะรายการที่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 390 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์