ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศรมหาภูมิพลอดุยเดชเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18

ข้ามไปยังทูลบาร์